ڤیدیۆ

03:13 - 09/08/2020

سه‌باح سه‌هل چۆن بووه‌ قوربانى خیانه‌تى هاوسه‌ره‌كه‌یى و دڕنده‌یى سه‌دام؟‌

پەیسەر پرێس

ئه‌و هونه‌رمه‌نده‌ى له‌ناو جێگه‌ى نوستندا قسه‌ى به‌ سه‌دام وت و كوشتیان
سه‌باح سه‌هل چۆن بووه‌ قوربانى خیانه‌تى هاوسه‌ره‌كه‌یى و دڕنده‌یى سه‌دام؟
به‌عس كوشتى و ده‌نگى له‌ سه‌رتاسه‌رى عێراق قه‌ده‌غه‌كرا.

<ytd-video-owner-renderer class="style-scope ytd-video-secondary-info-renderer" style="display: flex; flex-direction: row; flex: 1 1 1e-09px;">
 
</ytd-video-owner-renderer>
<ytd-button-renderer class="style-scope ytd-video-secondary-info-renderer style-destructive size-default" style="--paper-button-ink-color: var(--yt-paper-button-ink-color); --yt-formatted-string-deemphasize-color: var(--yt-spec-static-brand-white); --yt-formatted-string-deemphasize_-_margin-left: var(--ytd-margin-base); --yt-formatted-string-deemphasize_-_display: initial; vertical-align: middle; white-space: nowrap; font-size: var(--ytd-tab-system_-_font-size); font-weight: var(--ytd-tab-system_-_font-weight); letter-spacing: var(--ytd-tab-system_-_letter-spacing); text-transform: uppercase; display: inline-block; background-color: var(--yt-spec-brand-subscribe-button-background); color: var(--yt-spec-static-brand-white); border-color: var(--yt-basic-foreground-title-color, var(--yt-spec-text-secondary)); border-radius: var(--yt-button-border-radius, 3px); margin: var(--yt-button-margin, 0 0.29em);"><paper-button id="button" class="style-scope ytd-button-renderer style-destructive size-default" role="button" tabindex="0" elevation="0" aria-disabled="false" aria-label="Subscribe" style="--paper-material_-_display: block; --paper-material_-_position: relative; --paper-material-elevation-1_-_box-shadow: var(--shadow-elevation-2dp_-_box-shadow); --paper-material-elevation-2_-_box-shadow: var(--shadow-elevation-4dp_-_box-shadow); --paper-material-elevation-3_-_box-shadow: var(--shadow-elevation-6dp_-_box-shadow); --paper-material-elevation-4_-_box-shadow: var(--shadow-elevation-8dp_-_box-shadow); --paper-material-elevation-5_-_box-shadow: var(--shadow-elevation-16dp_-_box-shadow); display: var(--layout-horizontal_-_display, inline-block); align-items: var(--layout-center_-_align-items); justify-content: var(--yt-button-paper-button_-_justify-content, var(--layout-center-justified_-_justify-content)); position: relative; box-sizing: border-box; background: transparent; -webkit-tap-highlight-color: transparent; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: var(--yt-paper-button-font-size, inherit); line-height: inherit; outline-width: 0px; border-radius: inherit; user-select: none; cursor: pointer; z-index: 0; padding: var(--yt-button-padding, 0.7em 0.57em); font-family: inherit; -webkit-font-smoothing: var(--paper-font-common-base_-_-webkit-font-smoothing); color: var(--yt-button-color, inherit); border: var(--paper-button_-_border); width: var(--yt-paper-button-width, auto); margin: 0px; text-transform: inherit; min-width: var(--yt-paper-button-min-width, var(--ytd-paper-button-min-width, 5.14em)); transition: var(--shadow-transition_-_transition); text-align: center; height: var(--yt-paper-button-height, auto); flex-direction: var(--layout-horizontal_-_flex-direction); flex: var(--layout-flex-auto_-_flex);"><yt-formatted-string id="text" class="style-scope ytd-button-renderer style-destructive size-default" style="display: block; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis;">SUBSCRIBE</yt-formatted-string></paper-button></ytd-button-renderer>
<ytd-expander class="style-scope ytd-video-secondary-info-renderer" style="display: block; margin-left: 64px; font-size: var(--ytd-user-comment_-_font-size); font-weight: 400; line-height: var(--ytd-user-comment_-_line-height); color: #000000; font-family: Roboto, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: #f9f9f9; --ytd-expander-collapsed-height:60px;">
<yt-formatted-string class="content style-scope ytd-video-secondary-info-renderer" style="white-space: pre-wrap; word-break: break-word; color: var(--yt-spec-text-primary);">ئه‌و هونه‌رمه‌نده‌ى له‌ناو جێگه‌ى نوستندا قسه‌ى به‌ سه‌دام وت و كوشتیان سه‌باح سه‌هل چۆن بووه‌ قوربانى خیانه‌تى هاوسه‌ره‌كه‌یى و دڕنده‌یى سه‌دام؟ به‌عس كوشتى و ده‌نگى له‌ سه‌رتاسه‌رى عێراق قه‌ده‌غه‌كرا.</yt-formatted-string>
</ytd-expander>
<ytd-video-owner-renderer class="style-scope ytd-video-secondary-info-renderer" style="display: flex; flex-direction: row; flex: 1 1 1e-09px;">
 
</ytd-video-owner-renderer>
<ytd-button-renderer class="style-scope ytd-video-secondary-info-renderer style-destructive size-default" style="--paper-button-ink-color: var(--yt-paper-button-ink-color); --yt-formatted-string-deemphasize-color: var(--yt-spec-static-brand-white); --yt-formatted-string-deemphasize_-_margin-left: var(--ytd-margin-base); --yt-formatted-string-deemphasize_-_display: initial; vertical-align: middle; white-space: nowrap; font-size: var(--ytd-tab-system_-_font-size); font-weight: var(--ytd-tab-system_-_font-weight); letter-spacing: var(--ytd-tab-system_-_letter-spacing); text-transform: uppercase; display: inline-block; background-color: var(--yt-spec-brand-subscribe-button-background); color: var(--yt-spec-static-brand-white); border-color: var(--yt-basic-foreground-title-color, var(--yt-spec-text-secondary)); border-radius: var(--yt-button-border-radius, 3px); margin: var(--yt-button-margin, 0 0.29em);"><paper-button id="button" class="style-scope ytd-button-renderer style-destructive size-default" role="button" tabindex="0" elevation="0" aria-disabled="false" aria-label="Subscribe" style="--paper-material_-_display: block; --paper-material_-_position: relative; --paper-material-elevation-1_-_box-shadow: var(--shadow-elevation-2dp_-_box-shadow); --paper-material-elevation-2_-_box-shadow: var(--shadow-elevation-4dp_-_box-shadow); --paper-material-elevation-3_-_box-shadow: var(--shadow-elevation-6dp_-_box-shadow); --paper-material-elevation-4_-_box-shadow: var(--shadow-elevation-8dp_-_box-shadow); --paper-material-elevation-5_-_box-shadow: var(--shadow-elevation-16dp_-_box-shadow); display: var(--layout-horizontal_-_display, inline-block); align-items: var(--layout-center_-_align-items); justify-content: var(--yt-button-paper-button_-_justify-content, var(--layout-center-justified_-_justify-content)); position: relative; box-sizing: border-box; background: transparent; -webkit-tap-highlight-color: transparent; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: var(--yt-paper-button-font-size, inherit); line-height: inherit; outline-width: 0px; border-radius: inherit; user-select: none; cursor: pointer; z-index: 0; padding: var(--yt-button-padding, 0.7em 0.57em); font-family: inherit; -webkit-font-smoothing: var(--paper-font-common-base_-_-webkit-font-smoothing); color: var(--yt-button-color, inherit); border: var(--paper-button_-_border); width: var(--yt-paper-button-width, auto); margin: 0px; text-transform: inherit; min-width: var(--yt-paper-button-min-width, var(--ytd-paper-button-min-width, 5.14em)); transition: var(--shadow-transition_-_transition); text-align: center; height: var(--yt-paper-button-height, auto); flex-direction: var(--layout-horizontal_-_flex-direction); flex: var(--layout-flex-auto_-_flex);"><yt-formatted-string id="text" class="style-scope ytd-button-renderer style-destructive size-default" style="display: block; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis;">SUBSCRIBE</yt-formatted-string></paper-button></ytd-button-renderer>
<ytd-expander class="style-scope ytd-video-secondary-info-renderer" style="display: block; margin-left: 64px; font-size: var(--ytd-user-comment_-_font-size); font-weight: 400; line-height: var(--ytd-user-comment_-_line-height); color: #000000; font-family: Roboto, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: #f9f9f9; --ytd-expander-collapsed-height:60px;">
<yt-formatted-string class="content style-scope ytd-video-secondary-info-renderer" style="white-space: pre-wrap; word-break: break-word; color: var(--yt-spec-text-primary);">ئه‌و هونه‌رمه‌نده‌ى له‌ناو جێگه‌ى نوستندا قسه‌ى به‌ سه‌دام وت و كوشتیان سه‌باح سه‌هل چۆن بووه‌ قوربانى خیانه‌تى هاوسه‌ره‌كه‌یى و دڕنده‌یى سه‌دام؟ به‌عس كوشتى و ده‌نگى له‌ سه‌رتاسه‌رى عێراق قه‌ده‌غه‌كرا.</yt-formatted-string>
</ytd-expander>
<ytd-video-owner-renderer class="style-scope ytd-video-secondary-info-renderer" style="display: flex; flex-direction: row; flex: 1 1 1e-09px;">
 
</ytd-video-owner-renderer>
<ytd-button-renderer class="style-scope ytd-video-secondary-info-renderer style-destructive size-default" style="--paper-button-ink-color: var(--yt-paper-button-ink-color); --yt-formatted-string-deemphasize-color: var(--yt-spec-static-brand-white); --yt-formatted-string-deemphasize_-_margin-left: var(--ytd-margin-base); --yt-formatted-string-deemphasize_-_display: initial; vertical-align: middle; white-space: nowrap; font-size: var(--ytd-tab-system_-_font-size); font-weight: var(--ytd-tab-system_-_font-weight); letter-spacing: var(--ytd-tab-system_-_letter-spacing); text-transform: uppercase; display: inline-block; background-color: var(--yt-spec-brand-subscribe-button-background); color: var(--yt-spec-static-brand-white); border-color: var(--yt-basic-foreground-title-color, var(--yt-spec-text-secondary)); border-radius: var(--yt-button-border-radius, 3px); margin: var(--yt-button-margin, 0 0.29em);"><paper-button id="button" class="style-scope ytd-button-renderer style-destructive size-default" role="button" tabindex="0" elevation="0" aria-disabled="false" aria-label="Subscribe" style="--paper-material_-_display: block; --paper-material_-_position: relative; --paper-material-elevation-1_-_box-shadow: var(--shadow-elevation-2dp_-_box-shadow); --paper-material-elevation-2_-_box-shadow: var(--shadow-elevation-4dp_-_box-shadow); --paper-material-elevation-3_-_box-shadow: var(--shadow-elevation-6dp_-_box-shadow); --paper-material-elevation-4_-_box-shadow: var(--shadow-elevation-8dp_-_box-shadow); --paper-material-elevation-5_-_box-shadow: var(--shadow-elevation-16dp_-_box-shadow); display: var(--layout-horizontal_-_display, inline-block); align-items: var(--layout-center_-_align-items); justify-content: var(--yt-button-paper-button_-_justify-content, var(--layout-center-justified_-_justify-content)); position: relative; box-sizing: border-box; background: transparent; -webkit-tap-highlight-color: transparent; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: var(--yt-paper-button-font-size, inherit); line-height: inherit; outline-width: 0px; border-radius: inherit; user-select: none; cursor: pointer; z-index: 0; padding: var(--yt-button-padding, 0.7em 0.57em); font-family: inherit; -webkit-font-smoothing: var(--paper-font-common-base_-_-webkit-font-smoothing); color: var(--yt-button-color, inherit); border: var(--paper-button_-_border); width: var(--yt-paper-button-width, auto); margin: 0px; text-transform: inherit; min-width: var(--yt-paper-button-min-width, var(--ytd-paper-button-min-width, 5.14em)); transition: var(--shadow-transition_-_transition); text-align: center; height: var(--yt-paper-button-height, auto); flex-direction: var(--layout-horizontal_-_flex-direction); flex: var(--layout-flex-auto_-_flex);"><yt-formatted-string id="text" class="style-scope ytd-button-renderer style-destructive size-default" style="display: block; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis;">SUBSCRIBE</yt-formatted-string></paper-button></ytd-button-renderer>
<ytd-expander class="style-scope ytd-video-secondary-info-renderer" style="display: block; margin-left: 64px; font-size: var(--ytd-user-comment_-_font-size); font-weight: 400; line-height: var(--ytd-user-comment_-_line-height); color: #000000; font-family: Roboto, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: #f9f9f9; --ytd-expander-collapsed-height:60px;">
<yt-formatted-string class="content style-scope ytd-video-secondary-info-renderer" style="white-space: pre-wrap; word-break: break-word; color: var(--yt-spec-text-primary);">ئه‌و هونه‌رمه‌نده‌ى له‌ناو جێگه‌ى نوستندا قسه‌ى به‌ سه‌دام وت و كوشتیان سه‌باح سه‌هل چۆن بووه‌ قوربانى خیانه‌تى هاوسه‌ره‌كه‌یى و دڕنده‌یى سه‌دام؟ به‌عس كوشتى و ده‌نگى له‌ سه‌رتاسه‌رى عێراق قه‌ده‌غه‌كرا.</yt-formatted-string>
</ytd-expander>
<ytd-video-owner-renderer class="style-scope ytd-video-secondary-info-renderer" style="display: flex; flex-direction: row; flex: 1 1 1e-09px;">
 
</ytd-video-owner-renderer>
<ytd-button-renderer class="style-scope ytd-video-secondary-info-renderer style-destructive size-default" style="--paper-button-ink-color: var(--yt-paper-button-ink-color); --yt-formatted-string-deemphasize-color: var(--yt-spec-static-brand-white); --yt-formatted-string-deemphasize_-_margin-left: var(--ytd-margin-base); --yt-formatted-string-deemphasize_-_display: initial; vertical-align: middle; white-space: nowrap; font-size: var(--ytd-tab-system_-_font-size); font-weight: var(--ytd-tab-system_-_font-weight); letter-spacing: var(--ytd-tab-system_-_letter-spacing); text-transform: uppercase; display: inline-block; background-color: var(--yt-spec-brand-subscribe-button-background); color: var(--yt-spec-static-brand-white); border-color: var(--yt-basic-foreground-title-color, var(--yt-spec-text-secondary)); border-radius: var(--yt-button-border-radius, 3px); margin: var(--yt-button-margin, 0 0.29em);"><paper-button id="button" class="style-scope ytd-button-renderer style-destructive size-default" role="button" tabindex="0" elevation="0" aria-disabled="false" aria-label="Subscribe" style="--paper-material_-_display: block; --paper-material_-_position: relative; --paper-material-elevation-1_-_box-shadow: var(--shadow-elevation-2dp_-_box-shadow); --paper-material-elevation-2_-_box-shadow: var(--shadow-elevation-4dp_-_box-shadow); --paper-material-elevation-3_-_box-shadow: var(--shadow-elevation-6dp_-_box-shadow); --paper-material-elevation-4_-_box-shadow: var(--shadow-elevation-8dp_-_box-shadow); --paper-material-elevation-5_-_box-shadow: var(--shadow-elevation-16dp_-_box-shadow); display: var(--layout-horizontal_-_display, inline-block); align-items: var(--layout-center_-_align-items); justify-content: var(--yt-button-paper-button_-_justify-content, var(--layout-center-justified_-_justify-content)); position: relative; box-sizing: border-box; background: transparent; -webkit-tap-highlight-color: transparent; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: var(--yt-paper-button-font-size, inherit); line-height: inherit; outline-width: 0px; border-radius: inherit; user-select: none; cursor: pointer; z-index: 0; padding: var(--yt-button-padding, 0.7em 0.57em); font-family: inherit; -webkit-font-smoothing: var(--paper-font-common-base_-_-webkit-font-smoothing); color: var(--yt-button-color, inherit); border: var(--paper-button_-_border); width: var(--yt-paper-button-width, auto); margin: 0px; text-transform: inherit; min-width: var(--yt-paper-button-min-width, var(--ytd-paper-button-min-width, 5.14em)); transition: var(--shadow-transition_-_transition); text-align: center; height: var(--yt-paper-button-height, auto); flex-direction: var(--layout-horizontal_-_flex-direction); flex: var(--layout-flex-auto_-_flex);"><yt-formatted-string id="text" class="style-scope ytd-button-renderer style-destructive size-default" style="display: block; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis;">SUBSCRIBE</yt-formatted-string></paper-button></ytd-button-renderer>
<ytd-expander class="style-scope ytd-video-secondary-info-renderer" style="display: block; margin-left: 64px; font-size: var(--ytd-user-comment_-_font-size); font-weight: 400; line-height: var(--ytd-user-comment_-_line-height); color: #000000; font-family: Roboto, Arial, sans-serif; text-align: start; background-color: #f9f9f9; --ytd-expander-collapsed-height:60px;">
<yt-formatted-string class="content style-scope ytd-video-secondary-info-renderer" style="white-space: pre-wrap; word-break: break-word; color: var(--yt-spec-text-primary);">ئه‌و هونه‌رمه‌نده‌ى له‌ناو جێگه‌ى نوستندا قسه‌ى به‌ سه‌دام وت و كوشتیان سه‌باح سه‌هل چۆن بووه‌ قوربانى خیانه‌تى هاوسه‌ره‌كه‌یى و دڕنده‌یى سه‌دام؟ به‌عس كوشتى و ده‌نگى له‌ سه‌رتاسه‌رى عێراق قه‌ده‌غه‌كرا.</yt-formatted-string>
</ytd-expander>